ข้อมูลตารางเรียน-ตารางสอน ปรับปรุง 27.พ.ค 60
เริ่มใช้วันที่ 28 พ.ค. 2560
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 . ตารางสอนของครูภาคเรียนที่ 1/2560
ชั้น ม.1 ภาษาไทย
ชั้น ม.2 คณิตศาสตร์
ชั้น ม.3 วิทยาศาสตร์
ชั้น ม.4 สังคมศึกษา
ชั้น ม.5 สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้น ม.6 ศิลปศึกษา
การงานอาชีพ
คำสั่งโรงเรียนที่129/60 ภาษาต่างประเทศ
แนะแนว
IS
EP
SMGP
PHP Hit Counter Example Code

จำนวนผู้เข้าชม 22837 คน


-->